Ενδείξεις Διενέργειας MRI καρδιάς

 • Μυοκαρδιοπάθειες (υπερτροφική, διατατική, αρρυθμιογόνος και άλλες)
 • Μυοκαρδίτιδα (στην οξεία φάση ή σε μεταγενέστερη παρακολούθηση)
 • Εκτίμηση της συμμετοχής της καρδιάς σε συστηματικά ή διηθητικά νοσήματα (π.χ. σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, κλπ)
 • Διερεύνηση ασθενών με αρρυθμίες  
 • Εκτίμηση βιωσιμότητας μυοκαρδίου σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Εκτίμηση αιμάτωσης του μυοκαρδίου (έλεγχος ύπαρξης ισχαιμίας - stress CMR)
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Όγκοι της καρδιάς
 • Παθήσεις του περικαρδίου (πχ. περικαρδίτιδα)
 • Εκτίμηση της λειτουργικότητας αριστερής ή δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με κακό υπερηχογραφικό παράθυρο
 • Παθήσεις της αορτής (πχ. παρακολούθηση διαχωρισμού αορτής, ανεύρυσμα θωρακικής αορτής)

  Περισσότερες πληροφορίες για τις ενδείξεις διενέργειας της εξέτασης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Επικοινωνήστε μαζί μας