Μαγνητική τομογραφία και Καρδιακή Ανεπάρκεια

http://hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/187/182